יום שישי, 22 באוגוסט 2014

אברהם לינקולן: "תנו לי שש שעות לכרות עץ ואני אשתמש בשעה הראשונה כדי להשחיז את הגרזן."

"תנו לי שש שעות לכרות עץ ואני אשתמש בשעה הראשונה כדי להשחיז את הגרזן."