יום שבת, 6 בספטמבר 2014

— נ. קוריס- נועם קוריס @izraelface August 31, 2014